Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądał świat, gdy nasze dzieci staną się dorosłe?  Zmiany są tak dynamiczne, że ciężko sobie wyobrazić, jakie umiejętności, dziś bardzo przydatne, będą ważne i za kilka czy kilkanaście lat. Jakie wyzwania przed nimi postawi otoczenie, a jakie da szanse?

Mimo tej zawrotnej prędkości zmian, są ponadczasowe kompetencje, które przydatne będą niezależnie od wszystkiego co zmienne.

Zrozumienie siebie- budzenie samoświadomości.

Rozumienie swojej psychiki, rozumienie własnych emocji, trafne oszacowanie własnych zasobów, znajomość swoich silnych i słabszych stron, talentów, predyspozycji. Wszystko to jest bezcennym kapitałem na przyszłość. Fundamentem pod silną osobowość, najskuteczniejszą drogą do doskonalenia się. To jedna z kluczowych kompetencji każdego człowieka.

Umiejętność podejmowania własnych decyzji.

Bardzo istotną kompetencją jest zdolność do zarządzania samym sobą, a więc kształcenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, dokonywania świadomych wyborów i co za tym idzie, do ponoszenia za nie odpowiedzialności. Kluczowe dla tej kompetencji jest poczucie własnej wartości, które pozwala wierzyć w słuszność własnych wyborów
i podejmowanych działań. Pozwala na kreatywne myślenie, wychodzenie poza schematy, odwagę w podejmowaniu kolejnych prób, bez obaw przed porażką.

Umiejętność budowanie relacji z drugim człowiekiem.

Kolejna kluczowa umiejętność związana jest z kompetencjami interpersonalnymi. Podstawą jej, jest inteligencja emocjonalna, w której centrum znajduje się empatia, czyli umiejętność odczytywania emocji innych ludzi. Inteligencja emocjonalna ułatwia pracę w zespole, umożliwia efektywne komunikowanie się, a tym samym asertywne wyrażanie siebie w kontakcie z innymi. Umiejętność ta usprawnia współpracę, pozwalając na uważne słuchanie innych ludzi i reagowanie na ich potrzeby, bez lekceważenia własnych. Dotyczy więc zdolności budowania zdrowych, partnerskich relacji, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, na poczuciu solidarności z drugim człowiekiem, oraz otwartości na jego odmienność i różnorodność.

Trudno te umiejętność szlifować w dzisiejszej, tak dalekiej od ideału szkole. Dzieci, do swobodnego rozwoju potrzebują miejsca, które zapewni im swobodę wyrażania własnych myśli i potrzeb, bez obaw, że zostaną za to ocenione. Potrzebują do tego ludzi, zachęcających je do zadawania istotnych dla siebie pytań: kim jestem, skąd przychodzę i dokąd zmierzam? Czego pragnę? Dlaczego myślę tak, jak myślę, a czuję to, co czuję? Jakie są moje potrzeby, marzenia, cele? Jaki jest sens tego wszystkiego, co robię?

Oczywiście trudno oczekiwać, że dziecko znajdzie już na początku swej drogi odpowiedzi na powyższe pytania, ale już samo ich postawienie, daje przyczynek do głębszego refleksji i poszukiwania odpowiedzi. Dlatego, już od siedmiu lat tworzymy miejsce, tak bardzo przyjazne dzieciom, gdzie dajemy im możliwość samorozwoju, podczas warsztatów w dwuletniej Szkole Latania dla Dzieci Niebolandia.

Już 7 września 2019 zapraszamy na Dzień Otwarty w naszej Szkole Latania Niebolandia!

Zapisy>>

dni_fb_x600_2019