Niebolandia

O nas

 

Niebolandia – Akademia Kompetencji Rodzinnych

Tu uczymy dzieci zdobywania kompetencji niezbędnych w dzisiejszych czasach do tego, by stały się ludźmi niezależnymi, myślącymi, świadomymi siebie i własnych możliwości. Dzieci, które wiedzą, że przyszłość zależy przede wszystkim od nich. Uskrzydlamy rozwijając indywidualną moc sprawczą oraz budując głębokie poczucie własnej wartości naszych podopiecznych. Programy wsparcia pozwalają na wybór odpowiedniego rozwiązania w zależności od indywidualnej sytuacji każdego dziecka oraz możliwości wsparcia jakie mogą realizować we własnym zakresie ukierunkowani przez nas rodzice.

Do kogo kierujemy?

Do rodziców dzieci i młodzieży. Rodziców świadomych pojawiających się problemów na tym etapie rozwoju ich dziecka i szukających pomocy w ich rozwiązaniu. To rodzice, którzy zdają sobie sprawę z własnych niedoskonałości, słabości i potrzeb, szukający pomocy specjalisty. Rodzice, którzy troszczą się o przyszłość swoich dzieci, chcą mieć na nią wpływ i chcą uchylić dziecku nieba. To rodzice chętni do pracy z dzieckiem, współpracy z coachem oraz otwarci na pozytywne zmiany. Wszystko po to by pomóc w indywidualnym i harmonijnym rozwoju swojego dziecka.

Jaki jest najlepszy wiek dziecka do rozpoczęcia naszej współpracy?

Najlepszym wiekiem do rozpoczęcia naszej współpracy jest 7-9 rok życia dziecka. To taki wiek, w którym w dziecku zaczyna budzić się autorefleksja i potrafi ono coraz bardziej świadomie rozwijać swoje umiejętności. Młodsze dzieci, które uczą się nieco mniej świadomie, w naszym programie mają możliwość zdobywania wielu umiejętności poprzez zabawę. Dlatego tak ważnym elementem naszych działań jest różnorodność wprowadzanych metod pracy.
Z coachingu indywidualnego mogą skorzystać nawet małe dzieci, które przy odpowiednim wsparciu coacha i rodziców uczą się sztuki ustalania celów i dążenia do nich, znaczenia komunikacji, poznają własne uczucia, uczą się pozytywnego myślenia, które jest gwarantem pewności siebie i sukcesu w cokolwiek się zaangażują.

„Moje dzieci uwielbiają te zajęcia. Udział w nich mocno je podbudowuje emocjonalnie. Czują, że są bardziej pewne siebie, akceptowane w grupie oraz chętnie zagłębiają się w swoje myśli i uczucia. Mają wyższą samoświadomość i akceptację”

Mama Ali i Maksa

Mamo, Tato jeżeli:

=

przepełnia Cię troska o dobro dziecka;

=

chcesz, aby wykształcić ważne cechy osobowości Twojego dziecka;

=

troszczysz się o to, by Twoje dziecko nie zostało z tyłu, by jego życie było wartościowe i szczęśliwe;

=

obawiasz się odrzucenia Twojego dziecka przez otoczenie;

=

masz poczucie, że potrzebujesz wsparcia aby wpłynąć na rozwój swojego dziecka;

=

szukasz usprawiedliwienia braku wystarczających kompetencji wychowawczych czy kompetencji rozwojowych;

=

masz ambicje, by Twoje dziecko odnosiło w przyszłości sukcesy.

Skorzystaj z elastycznych form wsparcia w ramach Akademii Kompetencji Rodzinnych.

Sprawdź, który program najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

Mały Orzeł, Indywidualny Coaching lub Fajna Rodzinka.

Kiedy szukać pomocy coacha, a kiedy należy skorzystać z pomocy pedagoga czy psychologa?

Zasadniczą sprawą, która odróżnia te rodzaje wsparcia jest profil małego klienta. Z coachingu mogą korzystać dzieci zdrowe, które mają trudności, ale jednocześnie posiadają wszystkie zasoby potrzebne do ich pokonania. Zasoby te to umiejętność logicznego myślenia, samoświadomość, odpowiednie kompetencje, pewne doświadczenie. Dzieci jednak często nie potrafią ich odpowiednio wykorzystać albo po prostu nie są świadome ich posiadania. Doświadczony coach dziecięcy pomaga im pokonać te trudności, przybliża ich do osiągnięcia postawionych sobie celów, do zmiany zachowań, przez wydobywanie jeszcze nieodkrytych zasobów,
odpowiednie prowadzenie, motywowanie, dodawanie siły i wiary w siebie. Wprowadzenie elementów mentoringu do procesu coachingowego dziecka czasem jest nieuniknione, aczkolwiek odpowiednie pytania doskonale pomagają dziecku znaleźć najlepsze dla niego rozwiązania. Dziecko koncentruje się na tym co jest „tu i teraz” i na tym co chce w swoim zachowaniu, podejściu zmienić. Jest skoncentrowane na znalezieniu najlepszego sposobu rozwiązania swojego problemu. Patrzy zatem do przodu. Rolą coacha jest poszukiwanie rozwiązań, a nie roztrząsanie problemów.
W przypadku terapii, podobnie jak w pomocy psychologicznej, terapeuta zajmuje się analizowaniem zachowań klienta, poszukiwaniem ich przyczyn w przeszłości. Psycholog zanim zacznie pomagać budować przyszłość, wraca do przyczyn problemowej sytuacji. Terapia psychologiczna zazwyczaj jest więc długoterminowa. Pomocy psychologicznej potrzebują osoby, które mają problemy i jednocześnie brakuje im zasobów do ich rozwiązania. Klientem coacha absolutnie nie może być dziecko chore czy w jakikolwiek sposób zaburzone – takie dzieci powinny poszukać pomocy psychologicznej.

Coach:

N

dzieci zdrowe, bez zaburzeń;

N

uwaga coacha bazująca na tu i teraz;

N

skupienie na rozwiązaniu sytuacji, w oparciu o zasoby dziecka;

N

budowanie samoświadomości dziecka i motywacji do działania.

Psycholog:

N

dzieci zdrowe lub zaburzone;

N

wracanie do przeszłości by zrozumieć problem;

N

terapie zazwyczaj długoterminowe;

N

wskazówki do postępowania, często z góry narzucane przez terapeutę.

Problem polega często na tym, że psycholog i jego porady kojarzą się nam dość negatywne, jakby dotykały osób ułomnych, niedoskonałych z jakimiś brakami. Tak też pomoc psychologiczna postrzegane są przez same dzieci i ich rodziców.


Jesteś rodzicem? Troszczysz się o harmonijny rozwój dziecka i jego przyszłość?

Dowiedz się jak możesz pomóc dziecku.

Mały Orzeł  Fajna RodzinkaCoaching indywidualny  Coaching rodzicelski online