Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umienaucz. Jeśli nie wiewytłumacz. Jeśli nie możepomóż.” – Janusz Korczak.

Bycie rodzicem to ogromny dar, wielkie szczęście, ale jednocześnie najważniejsze i najbardziej odpowiedzialne wyzwanie życiowe, z którym musimy się zmierzyć. W dzisiejszych czasach jako rodzice stajemy w obliczu wymagającej rzeczywistości oraz coraz większych oczekiwań niż kiedykolwiek wcześniej, przy czym jesteśmy przytłoczeni dużą ilością, dość często sprzecznych ze sobą informacji płynących z mediów, poradników oraz szeroko pojętych dobrych rad.  Stąd może rodzić się brak pewności siebie zarówno w relacjach z dzieckiem, jak i w wyborze odpowiednich rozwiązań oraz narzędzi wychowawczych.

Również dzieci i młodzież stoją dzisiaj w obliczu wielu wyzwań, których ilość i wymiar skutkują w braku organizacji lub chaotycznym działaniu. Dlatego rodzic poszukuje rozwiązań i pragnie zaoferować swojemu dziecku wsparcie, które pomoże mu uporządkować różnorodne działania w obszarze nauki oraz codziennego funkcjonowania. Często pada więc pytanie „Jak mogę pomóc swojemu dziecku?”, „Jak je wesprzeć, wskazać właściwą drogę”, „Jak zadbać o relacje?”

Coaching indywidualny. Niebolandia

Kliknij i sprawdź ofertę!

Metody wsparcia proponowane rodzicom muszą obecnie ewaluować, aby we właściwy sposób wspierać te głębokie przemiany i sprostać nowym wyzwaniom wychowawczym. W takich sytuacjach pomocny może okazać się coaching rodzicielski.

Co to jest coaching rodzicielski?

Coaching rodzicielski to współpraca między rodzicem/rodzicami, a coachem, którego zadaniem jest pomóc zrealizować rodzicielskie cele oraz zadania. W pracy coachingowej to klient, w tym wypadku rodzic, jest ekspertem, ponieważ to on sam najlepiej zna swoje dziecko. Coach pełni tu rolę doradcy, swego rodzaju opiekuna, naprowadzającego rodzica/ów na możliwe rozwiązania i towarzyszy mu w osiąganiu wyznaczonego celu. Praca coachingowa to również okazja do samorozwoju osobistego, jak również wydobycia i uświadomienia sobie własnych zasobów, które pomogą w osiągnięciu sprecyzowanego celu. W pracy coachingowej skupiamy się na tym , co „tu i teraz” oraz na oczekiwanych zmianach.

Do kogo skierowany jest coaching rodzicielski?

 • Do rodziców, którzy:
  • pragną rozwinąć swoje kompetencje rodzicielskie;
  • szukają odpowiedzi na pytanie jakim rodzicem chcą być;
  • marzą o zmianach, ale nie wiedzą od czego zacząć;
  • zamierzają wesprzeć dziecko w rozwinięciu swojego warsztatu pracy oraz zarządzania czasem;
  • chcą naprawić lub rozwinąć swoją relację z dzieckiem;
  • są zaniepokojeni zachowaniem dziecka w domu i/lub w szkole i nie wiedzą, jak temu zaradzić
  • zamierzają lepiej zarządzać życiem rodzinnym i chcących zwiększyć swoją motywację, nauczyć się planować oraz efektywnie wykorzystywać wspólny czas;
  • pragną rozwijać kreatywność oraz samodzielność swoich dzieci.
 • i dla rodziców, dla których ważne są umiejętności:
  • zarządzania trudnymi emocjami, których doświadczają w relacji z dzieckiem;
  • mówienia w taki sposób, aby dziecko chętnie słuchało;

Jakie rezultaty uzyskamy w wyniku pracy z coachem rodzicielskim?

 • rozwinięcie własnych kompetencji rodzicielskich;
 • większa pewność siebie oraz świadomość własnych zasobów;
 • większa świadomość w definiowaniu oraz precyzowaniu celów;
 • umiejętność wyznaczania wspólnych celów przez obojga rodziców;
 • rozwój osobisty poprzez realizację wyznaczonych sobie celów;
 • umiejętność lepszej współpracy oraz wspierania własnego dziecka poprzez zapoznanie się z narzędziami coachingowymi – rodzic coachem swojego dziecka;
 • umiejętność bycia „tu i teraz”, czyli stosowania technik uważności „mindfulness” w życiu rodzinnym;
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami w relacjach z dzieckiem;
 • poprawa relacji rodzinnych oraz relacji rodzic(e)-dziecko;
 • umiejętność wydobywania zasobów dziecka oraz dostrzegania jego mocnych stron.

W sesji coachingowej może uczestniczyć jeden z rodziców, jak i oboje. Każda sesja trwa od 30 min do godziny zegarowej. Podczas pierwszej sesji coach wspólnie z rodzicami ustala, następnie doprecyzowuje cel, nad którym rodzice chcą pracować. Rodzice, inspirowani pytaniami zadawanymi przez coacha, szukają możliwych rozwiązań dotyczących trudności, z którymi się zwrócili.

To rodzice podejmują decyzję, które rozwiązania są dla nich najbardziej optymalne.

Sesje,  w ramach coachingu rodzicielskiego odbywają się najczęściej raz na dwa tygodnie.  Podczas kolejnych sesji, coach wspólnie z rodzicami weryfikuje i omawia  etap realizacji celu. Czasami zdarza się, że pojawiają się kolejne obszary do pracy. Cały cykl sesji coachingowych to zazwyczaj od 5 do 10 spotkań. Liczba sesji tak naprawdę zależy od wyznaczonych celów.

Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy od października do skorzystania  z naszej  oferty  coachingu rodzicielskiego w  Dziecięcej Szkole Latania Niebolandia.

Więcej informacji na stronie: https://niebolandia.pl/coaching-dzieciecy-i-rodzicielski/

Coaching rodzicielski online: https://niebolandia.pl/coaching-rodzicielski-mentoring-rodzicielski-on-line/

Jeśli chcesz się przekonać jakie rezultaty może dać Ci spotkanie z coachem, skontaktuj się z nami.

Tekst:

Małgorzata Kaliszewska- współpracuje z Dziecięcą Szkołą Latania Niebolandia od 2018 roku. Prywatnie, mama trzech chłopców – Adama (12lat), Maksia (8lat) i Antosia (6lat). Uwielbia spędzać czas z rodziną, jest miłośniczką zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania wolnego czasu, chętnie podróżuje i lubi poznawać nowych ludzi. W wolnych chwilach zajmuje się szeroko pojętym DIY – tworzy stroiki, ozdoby, kartki i zaproszenia. Pasją tą zaraziła swojego najstarszego syna. Lubi również czytać, oglądać z mężem filmy. Interesuje się psychologią. Zawodowo zajmuje się nauczaniem – jest nauczycielem języka angielskiego oraz niemieckiego. Jest to jej ogromna pasja i nie wyobraża sobie, aby mogła zajmować się czymś innym. Bardzo lubi pracę z dziećmi oraz młodzieżą. Jest też autorką własnych programów z języka niemieckiego i angielskiego, tzw. innowacji pedagogicznych, które z dużym sukcesem realizuje już od kilku lat. W życiu stara się nie stać w miejscu, stawia na rozwój, szybko chłonie nowo zdobytą wiedzę, pragnąc przekazywać ją dalej. Absolwentka studiów podyplomowych na SWPS-ie na kierunku Coaching z elementami psychologii. Pracę coacha wykorzystuje również w edukacji we współpracy z uczniami oraz ich rodzicami, których stara się m.in. wspierać w rozwijaniu swoich rodzicielskich umiejętności, w poprawie relacji i więzi ze swoimi pociechami, jak również w byciu cierpliwym, ale i konsekwentnym. Rodzicom zawsze przypomina, że to oni są ekspertami i najlepiej znają swoje dziecko. Swoich uczniów stara się wspierać w organizacji swojego warsztatu pracy, w zwiększaniu motywacji do działania, w realizacji celów, w pracy nad pewnością siebie, w walce ze stresem, radzeniu sobie w trudnej szkolnej rzeczywistości, itp. W pracy nauczyciela poszukuje tzw. złotego środka pomiędzy tradycyjną szkołą, a wszystkimi szkołami alternatywnymi. Dobro uczniów, jak również jej własnych dzieci, ich uśmiech, zadowolenie, są dla niej najważniejsze. Powala im podejmować decyzje, nie narzuca gotowych rozwiązań – czasami bowiem muszą się potknąć, żeby znaleźć właściwą drogę, ale zawsze ich zapewnia o swoim wsparciu. To, jak postrzega pracę z dziećmi podsumowuje słowami Janusza Korczaka: “Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza, a wyz­wa­la, nie ciągnie, a wzno­si, nie ug­niata, a kształtu­je, nie dyk­tu­je, a uczy, nie żąda, a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil.”