Asertywność to bardzo ważna umiejętność wyrażania swoich uczuć w prosty i otwarty sposób oraz bronienie swoich praw przy jednoczesnym respektowaniu praw i potrzeby innych. Nauka asertywności polega przede wszystkim na ustaleniu wyraźnych, osobistych granic, których nie wolno przekroczyć ludziom, z którymi mamy bliskie i dalsze relacje, z którymi się komunikujemy na co dzień.

Dlaczego asertywne zachowanie jest takie ważne? Ponieważ osoby, które nie zachowują się w ten sposób, mają na ogół zaniżone poczucie własnej wartości i źle myślą o sobie. Kiedy nie jesteśmy osobami asertywnymi nie wyrażamy w pełni tego co myślimy, co czujemy, czego pragniemy. Nasze komunikaty są niejasne, pełna uogólnień, niedopowiedzeń , a to prowadzi do wielu nieporozumień. Komunikując się w taki sposób, nie pozwalamy innym naprawdę siebie poznać, zrozumieć, pokochać.

Brak asertywności powoduje, że człowiek daje sobą manipulować, daje się wykorzystywać, gdyż podporządkowuje swoje działania temu, co myślą o nim inni ludzie,  ludziom zależy na akceptacji.  Często więc unikają wyrażania swoich prawdziwych potrzeb czy poglądów tylko dlatego by się komuś przypodobać.  Zgadzają  się wówczas  na coś, na co tak naprawdę nie mają ochoty. Postępując wbrew sobie, nie żyją w zgodzie ze sobą, gubią swoją autentyczność. To może prowadzić do frustracji, poczucia niespełnienia, pustki i braku szacunku do samego siebie.

Dlaczego warto być asertywnym?

  • budujemy  wiarę w własne możliwości,
  • budujemy poczucie własnej wartości,
  • zwiększamy szacunek do samych siebie,
  • zaspokajamy swoje potrzeby w taki sposób, jaki nam najbardziej odpowiada,
  • sami kontrolujemy swoje życie i nie pozwalamy innym nami manipulować
  • jesteśmy uczciwi wobec siebie i innych.